زرد شدن برگ

استاد گل و گیاهت باش

۵ علت زرد شدن برگ های زاموفیلیا و راه درمان آن

زردشدن برگ زاموفیلیا علل های مختلفی داره با وجود این که زاموفیلیا گیاه نسبتا مقاومی هست که به این را...