• ضمانت سلامت کالا
  • تحویل فوری

بستر کاشت بهکام


وضعیت:
موجود
برند:
40,000 تومان

بستر آماده کشت بهکام قابل استفاده در پرورش صیفی جات، سبزیجات و گل ها در باغچه های خانگی و گلخانه ها می باشد. از این محصول می توان در تولید نشا گلخانه ای و پرورش انواع محصولات گلخانه مانند خیار، گوجه و غیره استفاده نمود. از این محصول می توان به عنوان خاک آماده گلدان برای تمامی گیاهان آپارتمانی مانند پتوس، گل داوودی، فیکوس، گل شیپوری، حسن یوسف، دیفن باخیا، انواع نخل ها و سایر گل ها بهره برد. این محصول می تواند در پرورش چمن طبیعی و کاشت انواع بذر گیاهان استفاده شود.

ویژگی های بستر آماده کشت بهکام
حفظ خاک در برابر فرسایشاین خاک موجب حفظ خاک از آبشویی و از دست رفتن مواد مغذی، باعث افزایش ماده آلی خاک و بهبود ساختمان خاک می شود.
pH مناسب برای رشد گیاهمحدوده pH این محصول خنثی است که بازه مناسبی برای اکثر گیاهان محسوب می‌شود. در این محدوده از پ.هاش عناصر مغذی به راحتی در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد.
افزایش سرعت رشد گیاهبستر آماده کشت بهکام به دلیل دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، منگنز و مس؛ و همچنین دارا بودن مواد غذایی و عناصر ضروری باعث رشد و تحریک گیاهان جهت گلدهی می شود.
عایق گرماپرلیت کشاورزی موجود در این محصول با کاهش تبخیر نسبی در خاک موجب جلوگیری از هرگونه تغییرات ناگهانی دمای خاک و ایجاد شوک به ریشه گیاهان می شود.
حفظ شادابی گیاهاناز دیگر ویژگی های بارز این خاک کمک به گیاهان جهت تداوم گلدهی آنها در طول سال و مانع از زرد شدن و ریزش برگهای آنها نیز می شود.
حفظ و توزیع مواد غذاییهمچنین این بستر آماده کاشت ضمن حفظ خاک از آبشویی و از دست رفتن مواد مغذی، قابلیت توزیع یکسان مواد غذایی و آب در همه نقاط خاک را دارد و باعث توسعه ریشه گیاهان بطور یکسان در خاک می شود.
کاهش زمان جوانه زنیاز دیگر ویژگی این محصول با حفظ رطوبت و مواد غذایی محلول در آب جذب کرده، کمک موثری در جوانه زنی بذرها و ریشه زایی قلمه گیاهان دارد.
تهویه مناسب و زهکشیاین محصول توانایی خوبی در ایجاد گردش اکسیژن در خاک دارد و حتی هنگام اشباع شدن از آب امکان گردش هوای مناسب را فراهم کرده و مانع از بهم چسبیدگی خاک می شود.
صرفه جویی در مصرف آبخاک و کود آماده بهکام با قابلیت فوق العاده در حفظ رطوبت و ذخیره آب منجر به کاهش مصرف کود و هزینه ی آبیاری در بخش صنعت و کشاورزی می شود
محافظت عالی از گیاههمچنین این خاک باعث افزایش مقاوت گیاه در برابر بیماری ها  آفات، محافظت گیاه از استرس و تنش های محیطی، و عوامل بیماری زای خاک مانند پاتوژن ها می شود.
سبک و بدون بوبستر کاشت آماده بهکام بسیار نرم و سبک، پاکیزه، بهداشتی، بدون بو و عاری از مواد شیمیایی است. همچنین عاری از هرگونه تخم و علف هرز می باشد.
عاری از بیماری های خاکزیمحصولات بهکام با بالاترین کیفیت خالی از هرگونه باکتری های غیر هوازی، آفات، قارچ ها و بیماری های خاکزی می باشد.

 

نظر شما چیست؟