پکیج نگهداری گیاهان

استاد گل و گیاهت باش

چرا برگ های یوکا لوله ای می شوند؟

یوکا یکی از گیاهان آپارتمانی بسیار محبوب است که در هر خانه ای یافت می شود. این گیاه با محیط های مختل...

استاد گل و گیاهت باش

مهم ترین علت پوسیدگی و سیاه شدن برگ های پتوس

پتوس به دلیل شرایط نگهداری آسان، یکی از محبوب ترین گیاهان آپارتمانی است. در هر حال ممکن است بعضی مشک...

استاد گل و گیاهت باش

چرا برگ های گیاه پتوس کوچک می شوند؟

اگر برگ های گیاه شما کوچک است، به نوع پتوس بستگی دارد. بعضی از انواع پتوس به طور طبیعی کوچک هستند. د...

صفحات