فیکوس لیراتا

استاد گل و گیاهت باش

گیاه فیکوس و دلایل توقف رشد آن

گیاه فیکوس، گیاهی آپارتمانی است که نیاز به توجه زیادی برای رشد خود ندارد. به همین خاطر هنگامی که رشد...