جیبرلین

نگهداری گلها و گیاهان خانگی

راز گلدهی گیاهان گلدار در سریع ترین زمان

وقتش رسیده امسال شمعدونی،یاس،مرجان و کلی گیاه گلدار دیگه ای که ممکنه داشته باشی از گل منفجر بشه.