بامبو

استاد گل و گیاهت باش

گیاه ثروت ساز: بامبو و راز و رمز نگهداری از آن در خانه

خیلیا این گیاه رو به عنوان گیاه ثروت میشناسن و برای جذب فراوانی و سلامتی حداقل یه گلدون توی خونشون ن...